Presentasjon av styret

Birger Magnus (f. 1955)

Styreleder

Birger Magnus er tidligere konserndirektør i medieselskapet Schibsted og har vært styreleder i Aftenposten og VG. Magnus var i perioden 1985-1996 partner i konsulentselskapet McKinsey. Magnus er styreleder i Storebrand ASA, Statoil Fuel & Retail ASA, bMenu A/S og Magnus & Co A/S. Han er dessuten styremedlem i Aschehoug, Kristian Gerhard Jebsens Skibsrederi og Kristian Gerhard Jebsens Stiftelse. Magnus er utdannet sivilingeniør fra NTH og har en MBA fra den franske skolen INSEAD. Magnus og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund.


Ole Ertvaag (f. 1963)

Styremedlem

Ole Ertvaag er Founding Partner og CEO i HitecVision AS. Han har 20 års erfaring fra nasjonal og internasjonal oljeindustri og finansbransje. Ertvaag har siden 2000 ledet HitecVision, en av Norges største private equity-forvaltere, med en forvaltningskapital på cirka 18 milliarder kroner. Før dette var han CFO og COO i det børsnoterte oljeteknologikonsernet Hitec ASA. Ertvaag har tidligere innehatt en rekke styreverv i noterte og unoterte selskaper. Han har særlig arbeidet med transaksjoner, og har de siste ti årene vært instrumentell i en lang rekke oppkjøp, fusjoner/fisjoner, selskapssalg og børsnoteringer. Ertvaag er økonomiutdannet fra Handelshøyskolen BI. Han ble valgt inn i styret første gang 3. mai 2007, og har funksjonstid fram til ordinær generalforsamling i 2013. Ertvaag og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund.


Hans Kristian Rød (f. 1953)

Styremedlem

Hans Kristian Rød er ansatt i Fortum Nordic AB. Han har vært ansatt i Neste Corporation siden 1991 og i Fortum siden 1997, da selskapet ble etablert gjennom sammenslåingen av Neste og Ivo. Han har hatt ledende stillinger innenfor olje og gass samt energi, og var administrerende direktør i Fortum Petroleum AS fra 1994, og leder for Fortums olje og gass virksomhet fra 1998. Siden 2003 har han vært ansvarlig for Fortums virksomhet innenfor energi i Norge. Rød er styremedlem i Infratek ASA, PA Resources AB, North Energy AS, Fredrikstad Energi AS og Infragas AS, i tillegg til en rekke selskaper i Fortum-konsernet. Hans Kristian Rød er utdannet diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk institutt i Oslo (1978) og MBA fra University of Wisconsin, Madison (1980). Rød og nærstående eier ingen aksjer, men Fortum eier 37 853 110 A-aksjer og 28 706 339 B-aksjer i Hafslund.


Susanne Jonsson (f. 1957)

Styremedlem

Susanne Jonsson har siden 2002 vært ansatt som Vice President Corporate Controller i Fortum Corporation. Hun er ansvarlig for Fortum-konsernets interne og eksterne finansielle rapportering, juridisk struktur og skatt. Jonsson har arbeidet i energibransjen siden midten av 1990-tallet, da hun ble ansatt som økonomidirektør i Stockholm Energi. Stockholm Energi fusjonerte i 1998 med Birka Energi, hvor Jonsson også var medlem av konsernets ledergruppe. Jonsson har tidligere cirka 15 års erfaring som revisor hos PriceWaterhouseCoopers revisjonsfirma. Hun er utdannet siviløkonom. Jonsson og nærstående eier ingen aksjer, men Fortum eier 37 853 110 A-aksjer og 28 706 339 B-aksjer i Hafslund.


Maria Moræus Hanssen (f. 1965)

Styremedlem

Maria Moræus Hanssen har vært investeringsansvarlig i Aker ASA siden 2008. Hun er utdannet reservoaringeniør fra NTH (1988) og petroleumsøkonom fra franske petroleumsinstituttet, IFP (1991). Moræus Hanssen begynte i Norsk Hydro i 1992, senere Statoil. Hun jobbet hovedsakelig med norsk sokkel blant annet som letesjef, som ansvarlig for nye feltutbygginger, som plattformsjef og var senior vice president for gassforsyning- og infrastruktur da hun sluttet. Hun er styremedlem i Det norske oljeselskap ASA. Moræus Hanssen og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund.


Kristin Bjella (f. 1958)

Styremedlem

Kristin Bjella er partner i advokatfirmaet Hjort DA i Oslo, og leder for firmaets energiavdeling. Bjella har mangeårig erfaring fra juridisk og strategisk rådgivning med energirett og fast eiendom som hovedarbeidsfelt. Hun har også arbeidet med transaksjoner innen samme bransje, etter å ha drevet egen advokatpraksis innen arbeidsfeltet, og før dette jobbet med samme som advokat og partner i advokatfirmaet Haavind AS. Bjella har tidligere hatt styreverv i Hafslunds konsernstyre, og i Hafslunds datterselskap Hafslund Fjernvarme. Av øvrige verv nevnes styreleder i Det Norske Samlaget og nestleder i Stiftelsen Radiumhospitalet. Bjella og nærstående eier 800 A-aksjer og 200 B-aksjer i Hafslund.


Odd Håkon Hoelsæter (f. 1945)

Styremedlem

Odd Håkon Hoelsæter var konsernsjef i Statnett SF fra januar 1992 til februar 2009. Før det var han driftsdirektør for Samkjøringen av kraftverkene i Norge. Hoelsæter har vært styreleder i Nord Pool ASA, styremedlem i Gassco AS og Spekter (tidligere NAVO), samt i Hafslund Nett AS, og er i dag styremedlem i blant annet Agder Energi Nett AS og Eidsiva Nett Holding AS. I tillegg til sine styreverv arbeider Hoelsæter også som rådgiver. Hoelsæter har tidligere vært President i NORDEL og ETSO, som var de nordiske/europeiske samarbeidsorganisasjonene for de systemansvarlige nettselskapene. Hoelsæter er utdannet sivilingeniør fra NTH. Hoelsæter og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund.


Tyra Marie Hetland (f. 1948)

Styremedlem (ansattrepresentant)

Tyra Marie Hetland er konserntillitsvalgt og seniorkonsulent i Hafslund Fakturaservice AS. Hun har tidligere arbeidet som e-verksjef ved Rælingen E-verk og som økonomisjef ved Romerike Energi AS. Hetland har også arbeidet med ressursregnskap for energi ved forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Hun er utdannet bedriftsøkonom ved BI. Hetland ble valgt inn i styret som vararepresentant første gang i 2007, og sist gjenvalgt av de ansatte 9. november 2010, med funksjonstid to år. Hun har vært områdetillitsvalgt i Hafslund Marked for EL & IT Forbundet siden 2007. Hetland og nærstående eier 100 B-aksjer i Hafslund.


Per Orfjell (f. 1952)

Styremedlem (ansattrepresentant)

Per Orfjell er konserntillitsvalgt og spesialrådgiver i Hafslund. Han har arbeidet som energimontør i Oslo Lysverker, avdelingsleder i Oslo Energi AS siden 1992 og som avdelingsleder i Viken Energinett AS siden 1996. Orfjell er utdannet energimontør. Han ble valgt inn i styret første gang 1. oktober 1998 og sist gjenvalgt av de ansatte 9. november 2010, med funksjonstid to år. Han er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Hafslund. Orfjell og nærstående eier 252 B-aksjer i Hafslund.


Per Luneborg (f. 1967)

Styremedlem (ansattrepresentant)

Per Luneborg er konserntillitsvalgt og seniorrådgiver i Hafslund Nett AS. Luneborg er utdannet cand. mag. innen elektrotekniske og økonomiske fag ved Høyskolen i Narvik. Han ble ansatt i Oslo Energi AS i 1996 og har arbeidet som senioringeniør, gruppeleder og prosjektleder i flere selskaper tilknyttet nettvirksomhetene i konsernet. Luneborg ble valgt inn i styret som varamedlem første gang i 2003, og som styremedlem i desember 2007. Han ble sist gjenvalgt av de ansatte 9. november 2010, med funksjonstid to år. Han har vært konserntillitsvalgt for NITO i Hafslund siden 2003. Luneborg og nærstående eier 277 B-aksjer i Hafslund.