Nøkkeltall

(mill. kroner)
Resultat (eksklusive REC)201120102009200820072006
Salgsinntekter 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799
EBITDA 2 235 3 914 2 213 2 224 2 643 2 717
Driftsresultat 1 433 2 644 1 331 1 374 1 751 2 048
Resultat før skatt og avhendet virksomhet 849 2 173 670 689 1 306 1 716
Årsresultat 388 1 583 335 637 1 158 1 024
REC - effekt på årsresultat (1 086) (1 975) (137) (15 912) 12 198 10 626
Kapital og kontantstrøm
Netto kontantstrøm fra driften3 5105651 879 1 085 140 1 467
Drifts,- og ekspansjonsinvesteringer1 1721 7021 698 1 752 3 166 1 176
Engasjert kapital 20 919 27 028 25 870 27 067 40 669 28 849
Egenkapitalandel32,9%35,3%38,6%41,1%64,6%53,3%
Netto rentebærende gjeld 9 321 13 067 11 601 11 442 10 102 9 379
Kroner per aksje (eksklusive REC)
Resultat1,998,11 1,713,265,935,25
Utbytte *2,507,502,252,253,0017,75
Kontantstrøm fra driften17,98 2,89 9,62 5,56 0,72 7,52

** Årene 2010 og 2006 er inkludert ekstraordinært utbytte på henholdsvis 5,00 kroner og 15,00 kroner

Last ned til Excel