Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern

Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur for elektrisitet og fjernvarme. Fra høsten 2011 er hovedvirksomhetene kraftproduksjon, varme, elnett og marked ble egne forretningsområder i Hafslund. Ventureporteføljen ble avviklet, herunder eierskapet i solenergiselskapet REC. Hafslunds kjernekompetanse er innenfor energiproduksjon, bygging og drift av infrastruktur samt marked, som danner basis for konsernets videre utvikling og vekst.

Nytt nett for økt strømbehov

Nytt nett for økt strømbehov

Med en befolkningsvekst på 20 000 i året og betydelig næringsutvikling trenger Oslo mer kraft. Hafslund Nett fortsetter derfor arbeidet med å bygge ut og oppgradere strømnettet i Oslo. Ved å bygge om hovednettet i Oslo til spenningsnivå 132 kilovolt økes kapasiteten i nettet, og nettet legges til rette for framtidig befolkningsvekst og næringsutvikling. I tillegg reduseres faren for strømbrudd. Strømtapene i nettet reduseres tilsvarende det årlige strømforbruket til 3500 husstander. Oppgraderingen av hovednettet er planlagt ferdig i 2018.

«Dagmar» tok strømmen

«Dagmar» tok strømmen

Natt til 2. juledag feide uværet "Dagmar" over vårt område, og over 50 000 av Hafslund Netts kunder ble berørt av strømbrudd. 200 personer jobbet ute med feilretting, parallelt med at 50 ansatte jobbet med innkoplinger, styring av utemannskaper og kundehenvendelser på driftssentralen. 12 000 kunder fikk strømmen tilbake før det hadde gått én time, mens 138 kunder var strømløse i over 36 timer.

Store nettplaner i Østfold

Store nettplaner i Østfold

For å sikre stabil strømforsyning i Østfold la Hafslund Nett høsten 2011 fram planer for nye og forsterkete kraftledninger i området. Det er søkt konsesjon om framføring av to 132 kilovolt ledninger. Kraftledningene i Østfold er planlagt framført gjennom kommunene Rygge, Råde, Sarpsborg og Fredrikstad. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som beslutter det endelige trasévalget, men alle som har ønsket har kunnet komme med innspill både til trasévalg og valg av mastetyper. Arbeidet er planlagt gjennomført i perioden 2013-2017.

De første stegene mot AMS

De første stegene mot AMS

Avanserte styrings- og målesystemer (AMS) vil stå sentralt i energibransjen i flere år framover. Hafslund startet i 2011 sitt innføringsprosjekt, noe som vil berøre alle kundene i nettområdet. Innen utgangen av 2016 skal samtlige nettkunder ha fått installert nye strømmålere – hovedkomponenten i avanserte måle- og styringssystemer (AMS). AMS gjør at kundene ikke lenger trenger å lese av måleren selv, og de vil alltid få en korrekt strømregning. For nettselskapene innebærer AMS betydelige fordeler både for planlegging og drift. Hafslund startet i 2011 sitt innføringsprosjekt.

Mer kraft fra Glomma

Mer kraft fra Glomma

Hafslunds lange tradisjon som produsent av miljøvennlig vannkraft ble videreført da et nytt elvekraftverk på Kykkelsrud i Askim ble åpnet i august 2011. Hafslund har mer enn 110 års erfaring med miljøvennlig vannkraft, og siste skudd på stammen er det nye kraftverket på Kykkelsrud i Askim. Kraftverket øker produksjonskapasiteten til Hafslund med 100 GWh, noe som tilsvarer det årlige strømbehovet til 5000 boenheter. Den offisielle åpningen ble foretatt 3. august 2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Mer miljøvennlig fjernvarme

Mer miljøvennlig fjernvarme

Hafslund fortsetter arbeidet med å fase ut fossile energikilder i produksjonen av fjernvarme. I 2011 startet etableringen av en trepulverfyrt kjel på 56 megawatt på Haraldrud varmesentral. Som et ledd i Hafslunds kontinuerlige arbeid med å fase ut fossile energikilder fases en nåværende 20 megawatt oljekjel på Haraldrud varmesentral ut og erstattes av en 56 megawatt trepulverfyrt kjel. Arbeidet ble oppstartet i 2011. Det årlige pelletsbehovet er på cirka 40 000 tonn. Kjelen vil være i full operativ drift i første kvartal 2013.

Årets kundesenter

Årets kundesenter

Hafslund Kundesenter nådde helt til topps på Max Marketing Mix 2011 og kunne titulere seg som "Årets Kundesenter". Kundesenteret er også det første sertifiserte inhouse-kundesenteret i Norge. På markedsføringsbransjens årlige samling Max Marketing Mix i november kunne Hafslund Kundesenter glede seg over å bli kåret som "Årets kundesenter". En måned tidligere ble kundesenteret, som Norges første inhouse-kundesenter, sertifisert som Godkjent Call senter i henhold til statutter fastsatt av NORDMA og NHO.

Medarbeidere som gløder

Medarbeidere som gløder

Hafslund gjennomførte i 2011 utviklingsprogrammet Glød – en videreføring av Hafslunds tidligere talentprogram. 23 ansatte med god driv og fagkunnskap deltok i programmet. Hafslund gjennomførte i 2011 utviklingsprogrammet Glød, hvor målgruppen er gode pådrivere og dyktige fagpersoner i konsernet. De 23 deltakerne var med på flere samlinger, hvor innovasjon, kommunikasjon og retorikk samt strategi og forretningsforståelse var sentrale temaer. Glød ble avsluttet i mars 2012 med en studiereise.

Suksess i Frognerparken

Suksess i Frognerparken

Søndag 5. juni gikk Hafslunds miljøfestival for barn av stabelen i Frognerparken. 60 000 små og store tok del i et stort utvalg aktiviteter og fikk oppleve en imponerende artistrekke på scenen. Hafslund samlet søndag 5. juni 60 000 små og store til miljøfestival i Frognerparken – en av verdens største markeringer av Verdens miljødag. Perfekt festivalvær, et stort utvalg aktiviteter og en imponerende rekke med lokale og nasjonale artister bidro til et vellykket arrangement i miljøets tegn.

Drømmetreff med framtiden

Drømmetreff med framtiden

Hafslunds Drømmetreff er et samarbeid mellom Hafslund, Vålerenga Fotball og 29 breddeklubber i Stor-Oslo om å utvikle barne- og ungdomsfotballen. 20 000 barn og unge har i 2011 nytt godt av dette. I 2011 ble samarbeidsprosjektet Hafslund Drømmetreff styrket som en viktig utviklings- og inspirasjonskanal for barne- og ungdomsfotballen Oslo og Akershus. Spillerutvikling, klubbkvelder, ungdomssamlinger, før kampen-party og konkurranser har stått på agendaen. Prosjektet er et samarbeid mellom Hafslund, Vålerenga Fotball og 29 klubber med til sammen nærmere 20 000 spillere.

 • Et rendyrket energikonsern

  Et rendyrket energikonsern

  Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur for elektrisitet og fjernvarme.

 • Nytt nett for økt strømbehov

  Nytt nett for økt strømbehov

  Med en befolkningsvekst på 20 000 i året og betydelig næringsutvikling trenger Oslo mer kraft. Hafslund Nett fortsetter derfor arbeidet med å bygge ut og oppgradere strømnettet i Oslo.

 • «Dagmar» tok strømmen

  «Dagmar» tok strømmen

  Natt til 2. juledag feide uværet "Dagmar" over vårt område, og over 50 000 av Hafslund Netts kunder ble berørt av strømbrudd.

 • Store nettplaner i Østfold

  Store nettplaner i Østfold

  For å sikre stabil strømforsyning i Østfold la Hafslund Nett høsten 2011 fram planer for nye og forsterkete kraftledninger i området. Det er søkt konsesjon om framføring av to 132 kilovolt ledninger.

 • De første stegene mot AMS

  De første stegene mot AMS

  Avanserte styrings- og målesystemer (AMS) vil stå sentralt i energibransjen i flere år framover. Hafslund startet i 2011 sitt innføringsprosjekt, noe som vil berøre alle kundene i nettområdet.

 • Mer kraft fra Glomma

  Mer kraft fra Glomma

  Hafslunds lange tradisjon som produsent av miljøvennlig vannkraft ble videreført da et nytt elvekraftverk på Kykkelsrud i Askim ble åpnet i august 2011.

 • Mer miljøvennlig fjernvarme

  Mer miljøvennlig fjernvarme

  Hafslund fortsetter arbeidet med å fase ut fossile energikilder i produksjonen av fjernvarme. I 2011 startet etableringen av en trepulverfyrt kjel på 56 megawatt på Haraldrud varmesentral.

 • Årets kundesenter

  Årets kundesenter

  Hafslund Kundesenter nådde helt til topps på Max Marketing Mix 2011 og kunne titulere seg som "Årets Kundesenter". Kundesenteret er også det første sertifiserte inhouse-kundesenteret i Norge.

 • Medarbeidere som gløder

  Medarbeidere som gløder

  Hafslund gjennomførte i 2011 utviklingsprogrammet Glød – en videreføring av Hafslunds tidligere talentprogram. 23 ansatte med god driv og fagkunnskap deltok i programmet.

 • Suksess i Frognerparken

  Suksess i Frognerparken

  Søndag 5. juni gikk Hafslunds miljøfestival for barn av stabelen i Frognerparken. 60 000 små og store tok del i et stort utvalg aktiviteter og fikk oppleve en imponerende artistrekke på scenen.

 • Drømmetreff med framtiden

  Drømmetreff med framtiden

  Hafslunds Drømmetreff er et samarbeid mellom Hafslund, Vålerenga Fotball og 29 breddeklubber i Stor-Oslo om å utvikle barne- og ungdomsfotballen. 20 000 barn og unge har i 2011 nytt godt av dette.