Konsernledelsen

Finn Bjørn Ruyter (f. 1964)

Konsernsjef/CFO

Finn Bjørn Ruyter ble ansatt som konsernsjef 20. mars 2012. Han har vært konserndirektør for Økonomi og finans (CFO) i Hafslund siden 16. august 2010 og visekonsernsjef siden 1. juli 2011. Ruyter kom fra stillingen som Chief Operating Officer (COO) i det filippinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power med arbeidssted i Manila. Ruyter arbeidet i perioden 1991-1996 i Norsk Hydro innen oljehandel, raffinering og krafthandel. Han var ansvarlig for krafthandel i Elkem 1996-1998 og leder av Elkem Energi i perioden 1999-2009. Ruyter er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) og har en MBA fra Handelshøyskolen BI. Ruyter og nærstående eier 5000 A-aksjer og 100 B-aksjer i Hafslund.


Anders Østby (f. 1974)

Konserndirektør Produksjon 

Anders Østby tiltrådte stillingen som konserndirektør for Produksjon 9. september 2011. Han har vært administrerende direktør i Hafslund Produksjon siden oktober 2008, med ansvar for konsernets vannkraftproduksjon og bygging av Hafslunds nye kraftstasjon på Kykkelsrud. Østby har tidligere vært direktør for divisjon Marked i Hafslund Operatør, direktør for nettutbygging og driftsleder i Hafslund Nett, avdelingsleder for planavdelingen i Hafslund Nett, samt byggherrerepresentant i samme selskap. Han er styremedlem i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og Kinetic Energy. Østby er utdannet sivilingeniør fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland, og har i tillegg økonomistudier fra BI. Han og nærstående eier 437 B-aksjer i Hafslund.


Jan Presttun (f. 1950)

Konserndirektør Varme

Jan Presttun tiltrådte stillingen som konserndirektør for Varme 9. september 2011. Han har arbeidet som konserndirektør for Fjernvarme siden januar 2009 og konserndirektør for Nett siden 2. september 2009. Han har vært administrerende direktør for Hafslund Fjernvarme fra januar 2007 og fram til september 2009. Presttun arbeidet fra februar 2002 og fram til januar 2007 som administrerende direktør i Hafslund Nett. I perioden 2000 til februar 2002 hadde Presttun forskjellige roller i daværende Viken Energinett. Presttun kom til i Hafslund/Viken Energinett i 1999 i forbindelse med oppkjøpet av Energiselskapet Asker og Bærum Nett (EAB Nett), hvor han var administrerende direktør. Han er styremedlem i EB Nett. Presttun er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) og bedriftsøkonom fra BI. Han og nærstående eier 3056 B-aksjer i Hafslund.


Jens Auset (f. 1959)

Konserndirektør Nett

Jens Auset tiltrådte stillingen som konserndirektør for Nett 9. september 2011. Han har vært administrerende direktør i Hafslund Nett siden juni 2008, hvor han var ansvarlig for daglig drift og utvikling av Hafslunds nettvirksomhet. Auset har tidligere vært administrerende direktør for Hafslund Driftssentral, direktør for divisjon Nettdrift i Hafslund Nett, IKT-leder i Viken Nett, og fagansvarlig for driftskontroll i samme selskap. Før det jobbet han i Siri-Kvina kraftselskap og i El-Tele Øst. Auset er styremedlem i Norwegian Smartgrid Center, og er Norges representant for Norsk energiforsyning i Eurelectric DSO Director’s Gathering. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH). Auset og nærstående eier 3056 B-aksjer i Hafslund.


Kari Ekelund Thørud (f. 1975)

Konserndirektør Marked

Kari Ekelund Thørud har vært konserndirektør for Marked siden 1. september 2009. Hun kom fra stillingen som daglig leder i Hafslund Strøm AS, hvor hun var ansvarlig for daglig drift og utvikling av Hafslunds strømvirksomhet. Ekelund Thørud har tidligere vært økonomidirektør for forretningsområdet Varme og infrastruktur i Hafslund ASA og har også vært ansatt som rådgiver for konserndirektør Marked i Hafslund ASA. Hun har videre bakgrunn som førstekonsulent i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ekelund Thørud er styremedlem i Energi Norge AS og Mallin AS. Hun er utdannet siviløkonom med spesialisering i Internasjonal bedriftsledelse og har gjennomført Kraftanalytikerstudiet ved Norges Handelshøyskole. Ekelund Thørud og nærstående eier 427 B-aksjer i Hafslund ASA.