Alle grafer og diagrammer

På denne siden finnes alle grafene som er vist i artiklene i årsrapporten. Det er også tatt med en del grafer som beskriver bransjen og Hafslunds virksomhet ytterligere.