Dette er Hafslund

Dette er Hafslund

Hafslund utvikler, bygger ut og leverer fornybar energi, og er en ledende aktør innenfor utbygging og drift av infrastruktur for elektrisitet og fjernvarme. Hafslund ser det som en viktig del av sin samfunnsrolle å sørge for god tilgjengelighet og høy leveringssikkerhet på disse områdene.

Forretningsidé

Vi leverer framtidens energiløsninger og infrastruktur. Enkelt og effektivt.

Kjerneverdier

Hafslunds kjerneverdier er redelighet, mot og humør.

Redelighet betyr at vi

 • tar ansvar og holder det vi lover
 • viser respekt og tillit
 • unner hverandre suksess og gjør hverandre bedre

Mot betyr at vi

 • tar initiativ
 • tør å utfordre
 • våger å feile

Humør betyr at vi

 • viser engasjement
 • skaper arbeidsglede
 • verdsetter humor

Strategiske prioriteringer og innsatsområder

 • Hafslund skal øke sin energiproduksjon gjennom vekst innenfor fornybar og alternativ energi.
 • Hafslund skal videreutvikle sin rolle som sentral infrastrukturaktør gjennom fortsatt satsing på utbygging og drift av elnett og fjernvarme.
 • Hafslunds posisjon som ledende leverandør av strøm skal opprettholdes og videreutvikles gjennom økt effektivitet og kvalitet, høy servicegrad og produktutvikling.
 • Hafslund skal være en pådriver for en strategisk utvikling innenfor strømsalg ved å medvirke til mer effektive markeder og kunderettete løsninger.
 • Hafslund skal jobbe målrettet for økt kundetilfredshet.
 • Konsernet skal sikre riktig kompetanse og økte prestasjoner gjennom organisasjonsutvikling samt effektive og profesjonelle rekrutteringsprosesser.
 • Konsernet skal videreutvikle bedriftskulturen basert på kjerneverdiene for å skape en utviklende og attraktiv arbeidsplass, samt å sikre et godt omdømme.