Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet

Som et ledd i Hafslunds konsentrasjon om kjerneområdene fornybar energi, strømsalg samt bygging og drift av infrastruktur for elektrisitet og fjernvarme, ble konsernets venturevirksomhet avviklet i slutten av 2011. I løpet av året ble blant annet aksjene i Fesil, Network Norway, Cogen og Renewable Energy Corporation (REC) solgt.

Den resterende aksjeporteføljen i venturevirksomheten ble, med virkning fra 20. januar 2012 og med unntak av aksjene i Embriq AS, lagt til selskapet Energy Future Invest AS. Energy Future Invest er et felleseid selskap med Eidsiva Vekst, der Hafslund og Eidsiva Vekst begge eier 49,5 prosent. Etter dette består den tidligere venturevirksomheten i konsernet av eierandelene i Energy Future Invest og Embriq. Hafslunds eierandel i Embriq er på 84 prosent, og selskapet videreføres som et datterselskap i konsernet.

Embriq AS

Embriq leverer totalløsninger og enkeltoppdrag innenfor programvare, konsulenttjenester, prosjekter, drift og forvaltning til små og store selskaper i alle bransjer. Embriqs har energibransjen som et hovedmarkedsområde, og selskapet har tatt del i gjennomføringen av flere av de største AMS-prosjektene i Norden. Embriq har hovedkontor i Oslo.

BioWood Norway AS

BioWood Norway er en av Europas største fabrikker for produksjon av trepellets og ligger på Averøya i Møre og Romsdal. Råvaren er treflis som importeres fra flere land, ettersom det i dag ikke er tilgjengelig treflis fra norske produsenter i det volumet BioWood Norway har behov for. Produksjonskapasiteten er på 450 000 tonn trepellets per år, noe som tilsvarer 2 TWh energi. BioWood Norway er i en oppstartsfase, og det planlegges en gradvis opptrapping av produksjonen i løpet av 2012.