Hafslund Nett sikrer strømforsyningen i Østfold

Hafslund Nett sikrer strømforsyningen i Østfold

Befolkningsvekst i og omkring de større byene i Østfold, økt næringsvirksomhet, satsing på industri og ikke minst byggingen av nytt sykehus ved Sarpsborg medfører høyere strømforbruk i Østfold fylke.

Deler av dagens regionalnett i Østfold har for liten kapasitet til å ivareta nåværende og framtidig økning i strømforbruket. Det er også begrenset mulighet for reserveforsyning ved feil. Situasjonen forverres når strømforbruket øker vinterstid. I dag vil en større feil i nettet kunne medføre strømstans for opptil 20 000 kunder.

For å sikre en stabil strømforsyning som tar høyde for den framtidige lastøkningen er det nødvendig med nye og forsterkete kraftledninger i fylket.

Hafslund Nett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for både nye kraftledninger og oppgraderinger av eksisterende linjer i Østfold. De fleste nye linjene vil bygges for den nye regionalnettspenningen på 132 kilovolt.

Hafslund Nett har søkt om konsesjon for kraftledningene med ulike traséalternativer og løsninger. Det er NVE som beslutter det endelige trasévalget, men alle har mulighet til å komme med innspill både til valg av traseer og mastetyper. En del av utredningene er samordnet med Statnetts "SydVest-link" mellom Norge og Sverige, der et av traséalternativene går i det samme området.

I forbindelse med oppgradering av linjene er det nødvendig å bygge om flere transformatorstasjoner, i tillegg til en full reinvestering av transformatorstasjonen i Råde.

Ett av prosjektene vil være starten på den fremtidig 132 kilovolt-ringen i Østfold, som skal sikre strømforsyningen til Moss, Rygge, Råde og Fredrikstad.

Totale kostnader for hele prosjektet er beregnet til om lag 400 millioner kroner. Arbeidet er planlagt gjennomført i perioden 2013-2018.

Konsesjonssøkte kraftledninger

Dyrløkke (Frogn) – Tegneby (Vestby)
Aasgaard (Eidsberg) – Ørje (Marker)
Hasle (Sarpsborg) – Råde (Råde)
Halmstad (Rygge) – Råde (Råde) – Fjærå (Fredrikstad)
Kråkerøy (Fredrikstad) – Hvaler (Hvaler)