«Fjordbyen» krever mer strøm

«Fjordbyen» krever mer strøm

Havneområdet med tilgrensende arealer fra Frognerkilen i vest til Sydhavna i sørøst går under navnet «Fjordbyen» og inkluderer blant annet utbyggingen av Bjørvika. Hafslund Nett skal sørge for at «Fjordbyen» får nok strøm.

Oslo kommune skal frigjøre store arealer for byutvikling med boliger, rekreasjonsområder og næringsvirksomhet på en måte som gjør at byen åpnes mot fjorden, til glede for Oslos befolkning.

«Fjordbyen» vil få nærmere 10 000 nye boliger og mer enn 40 000 arbeidsplasser. I tillegg kommer kulturinstitusjoner, shoppingsentre og forretninger, parker og havnepromenade samt flere publikumsattraksjoner. Deler av området vil fortsatt være havn for ulike typer skip som legger til kai i Oslo.

«Fjordbyen» trenger vesentlig mer strøm enn det som brukes i de samme områdene i dag, selv om det legges opp til mest mulig energieffektive løsninger. For Hafslund Nett betyr det en kraftig økning av belastningen i nettet. Utbygging av ny infrastruktur i «Fjordbyen» er svært krevende. Kabler skal føres fram gjennom et omfattende veisystem, de skal krysse jernbanespor, passere mange nye bygninger og delvis gå i kulverter. I tillegg må nettstasjoner og annet synlig utstyr tilpasses arkitektenes krav når det gjelder estetikk og plassering.

De lokale terrengforholdene med ustabile masser krever at det støpes solide fundamenter for nettstasjoner og at kabelføringer legges på fundamenterte føringsveier.

Det vil komme nye miljøkrav om at båter som ligger ved kai i mer enn to timer, ikke kan ha motorene i gang. Siden båtene selv genererer strømmen de bruker, må de i framtiden få strømforsyning fra land. Foreløpig har Hafslund Nett etablert landstrøm til Color Line-båtene som legger til kai ved terminalen på Filipstad. Effektbehovet for disse båtene er på 4,5 megawatt (4500 kilowatt). Strømmen leveres fra Hafslund Netts 11 kilovolts distribusjonsnett. Landstrøm betyr mye for bedring av luftkvaliteten, og er også et viktig lokalt klimatiltak. Med landstrøm reduseres utslippet av CO2 tilsvarende det årlige CO2-utslippet fra 1700 biler. Landstrøm vil etter hvert også komme på Akershuskaia, Vippetangen og Revierkaia. Her har Oslo Havn signalisert et samlet effektbehov på hele 25 megawatt.

Hafslund Nett er godt i rute og følger utbyggingen av «Fjordbyen» tett fram til den står ferdig omkring år 2020.