Kommunikasjon og samfunnsansvar

Kommunikasjon og samfunnsansvar omfatter konsernets ekstern- og interninformasjon, samfunnskontakt, virksomhetsprofilering samt miljø- og samfunnsansvar. Enheten er rådgiver for organisasjonen innenfor miljø, etikk og kommunikasjonsutfordringer.

Kommunikasjon og omdømmearbeid

Et sentralt mål i konsernets kommunikasjons- og omdømmearbeid er å bygge kjennskap til og kunnskap om hvordan Hafslund bidrar positivt til samfunnet. Hafslund bygde i 2011 videre på arbeidet som ble gjort i 2010, med tanke på kampanjer og arrangementer hvor målet er å øke publikums kunnskap om Hafslunds samfunnsmessige bidrag og konsernets fokus på miljøløsninger. Et eksempel er Hafslunds vinterfilm, som ble vist på tv i mars og i desember. Filmen kommuniserer at det kan være morsomt å spare strøm, og er laget på bakgrunn av undersøkelser Hafslund har gjennomført som viser at kundene ønsker informasjon om hvordan de kan spare strøm i hverdagen. Vinterfilmen ble støttet med kommunikasjon på web, print og i sosiale medier.

Hafslunds miljøfestival for barn

For andre år på rad arrangerte konsernet Hafslunds miljøfestival for barn i Frognerparken, og på verdens miljødag søndag 5. juni 2011 innfant 60 000 mennesker seg i parken. Hensikten med miljøfestivalen var å fortelle om miljø og fornybar energi på en engasjerende og inspirerende måte. Det var også viktig å fokusere på den oppvoksende generasjonen, for slik å skape et engasjement for framtidige løsninger på miljøutfordringene. Målinger gjennomført på festivalen viste at hele 73 prosent ga arrangementet terningkast fem eller seks. Ni av ti fikk med seg at Hafslund sto bak arrangementet, og ni av ti mente det var positivt at Hafslund engasjerte seg i miljøsaken. Hafslund ble nominert til prisen "Årets Event" av Sponsor- og eventforeningen for Hafslunds miljøfestival for barn.

Øyafestivalen

Hafslund ble Øyafestivalens første generalsponsor i 2010. Øyafestivalen arrangeres i Middelalderparken i Oslo i august hvert år, og er kjent som en svært miljøvennlig festival. Utover det finansielle har Hafslund bidratt til å redusere Øyas energiforbruk med 80 prosent ved å legge inn faststrøm til Middelalderparken. Øyafestivalen slipper dermed å bruke forurensende aggregater. I 2011 inngikk Hafslund et samarbeid med hvitevarerockebandet Hurra Torpedo, for å fortelle om Øya-sponsoratet på en måte som ville appellere spesielt til de yngre målgruppene. Ingeniører fra Hafslund hjalp bandet med å utvikle nye instrumenter som gikk på strøm. Prosessen ble dekket i en sju episoders humoristisk web-tv-serie som ble spredt i sosiale medier, publisert ukentlig på seher.no, og fulgt opp med strategisk plasserte annonser rettet mot målgrupper. På den måten nådde informasjon også ut til publikum som ikke skulle på festivalen. Undersøkelser viser at ni av ti av festivaldeltakerne la merke til Hafslunds tilstedeværelse på festivalen, og at 76 prosent av publikum var positive eller svært positive til Hafslunds samarbeid med Øyafestivalen.

Bredden i Hafslunds sponsorarbeid gjorde at Hafslund ble nominert som "Årets Sponsor" av Sponsor- og eventforeningen.

Miljø og etisk handel

Hafslunds styre har vedtatt en miljøpolicy som gir føringer for hele konsernet. Miljøpolicyen forplikter Hafslund til kontinuerlig og systematisk å forbedre sin innsats for miljøet og begrense virksomhetens miljøpåvirkning. I hvert selskap er det innført miljøledelse for å bidra til at selskapene reduserer sitt miljøfotavtrykk.

Hafslund kjøper varer og tjenester fra ulike eksterne leverandører. Å handle på en etisk forsvarlig måte er en viktig del av Hafslunds samfunnsansvar. Konsernet er medlem av Initiativ for etisk handel, som har som formål å sikre menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Hafslund anser det som en naturlig del av konsernets samfunnsansvar å stille krav til både nasjonale og internasjonale leverandører i verdikjeden.
 

Fakta

Informasjon og samfunnskontakt

Enheten er ansvarlig for konsernets interne og eksterne kommunikasjonsaktiviteter. Dette innebefatter blant annet mediekontakt, årsrapport og intranett. Enheten bistår også konsernets selskaper med det strategiske arbeidet opp mot politikere og regulerende myndigheter.

Merkevarestyring

Enheten har i samspill med forretningsområdene overordnet ansvar for å forvalte og videreutvikle Hafslunds overordnede omdømme- og merkevarestrategi.

Miljø- og samfunnsansvar

Enheten har ansvaret for at de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet, både med hensyn til miljø, etikk og sosiale forhold. Enheten jobber konsernovergripende, og som støttespiller og rådgiver i saker om miljø og samfunnsansvar for de ulike selskapene.

Sponsoratvirksomhet

Enheten ivaretar og utvikler sponsoraktiviteter i samarbeid med selskapene, og er ansvarlig for publikumsrettete arrangementer i regi av konsernet.